Restauratie Krijtmolen 2020-2021

In 2018 constateerden we dat het riet van onze molen zo was uitgedund door weersinvloeden en vogels, dat snelle restauratie onontkoombaar was.
Een snelle rekensom leerde dat daarvoor tenminste € 45.000 nodig was. De provincie Noord-Holland, Het Molenfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds waren samen bereid om € 35.000 te verstrekken, op voorwaarde dat we zelf tenminste € 7.000 zouden binnenhalen.

Met de enthousiaste support van onze nieuwe medewerker Rietje Admiraal zijn we er, ondanks de corona-pandemie, in 2020 toch in geslaagd om het vereiste bedrag op te halen. Als eerste moedigde Rietje ons aan om met veel vrijwilligers samen in de verre omgeving van de krijtmolen huis-aan-huis te flyeren om mensen op te roepen geld te doneren. Binnen enkele weken stond de teller van de ‘krijtfunding’ via De Hollandse Molen al op € 5.000!

Daarnaast lukte het Rietje om tijdens de corona-dip in de zomer enkele Rietconcerten te organiseren en verschenen er Rietje-interviews op Youtube en Facebook o.a. met BN-ers en molenaars. Tegen alle verwachtingen in, was het streefbedrag van € 7.000 in no time bij elkaar. Sterker: we gingen er met € 10.800 flink overheen, waardoor er een extra bedrag beschikbaar kwam om tegelijk ook de kap van de molen aan te pakken en van nieuw hout te voorzien.

De restauratie van het riet is van oktober 2020 – januari 2021 uitgevoerd door de vakmensen van firma Den Hartog Riet uit Leerbroek. Aansluitend heeft de firma Jonker van januari 2021 – mei 2021 op verschillende plekken de houten constructie vervangen en verbeterd.

 page1image11966352 page1image11976128

Feestelijke afsluiting restauratie door wethouder Touria Meliani

Op 10 september 2021 hebben we, samen met 35 Vrienden, vrijwilligers en sponsoren van de Krijtmolen, de succesvolle restauratie van riet en houtwerk feestelijk gevierd. De aanwezigen konden genieten van een gevarieerd programma van korte toespraken van o.a. wethouder Touria Meliani en Hollandse Molen- voorzitter Nico Papineau Salm, een optreden van Rietje Admiraal en van violist Benjamin Konrad – en van de lekkere hapjes, koffie, broodjes en drankjes die voor iedereen klaar stonden.

Wethouder Touria Meliani (Monumentenzorg) complimenteerde de Krijtmolen met deze prestatie en benadrukte hoe belangrijk ‘binding met de omgeving’ is voor het behoud van monumenten. Na haar toespraak werd haar een grote bundel riet aangeboden door twee rietdekkers van fa. Den Hartog.

Ook Nico Papineau Salm, familie van een van de vorige eigenaren van de Krijtmolen en voorzitter van het bestuur van De Hollandse Molen, feliciteerde ons met de wijze waarop deze restauratie tot stand gekomen is. Natuurlijk kon daarna ook Rietje Admiraal, onze mascotte van de Krijtfunding niet ontbreken.

En daarna bleef het nog lang onrustig en feestelijk in de Molentuin….

page2image11974464 page2image11970928 page2image11969888