ANBI

Stichting Krijtmolen d’Admiraal Amsterdam Noord Factsheet en hoofdlijnen beleidsplan 2017 – 2018

(overeenkomstig ANBI eisen)

Stichting Krijtmolen d’Admiraal zet zich in voor het behoud en het openstellen van de historische molen uit 1792 in het voormalige dorp Buiksloot, nu onderdeel van Amsterdam-Noord. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. Er is een vrijwillig molenaar die de molen zeer regelmatig laat draaien. De molen staat aan het NoordHollandskanaal.

Algemene gegevens
Bezoekadres: Noorhollandschkanaaldijk 21, 1034 ZL Amsterdam

Internetsite: http://www.krijtmolen.nl
Naam: Stichting Krijtmolen d’Admiraal
Postadres: Buiksloterdijk 234 1025 WE Amsterdam, secretaris@krijtmolen.nl
RSIN/ fiscaal nummer: 0029 64211
KvK nr. in het handelsregister: 4119 8147
SBI-code van Monumentenzorg: 9103, de molen is een rijksmonument Stichtingsakte gewijzigd vastgesteld op 14-10-2014

Onbezoldigd bestuur
Volgens de staturen bestaat het bestuur uit minimaal 7 bestuursleden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hun namen staan op de website. De stichting dient het algemeen belang (art 2.2) De stichting heeft geen winstoogmerk (art. 2.3) De bestuursleden, de vrijwillig molenaar en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning. Er zijn geen personen in loondienst, er is geen directie.

Doelstelling stichting
Volgens statuten art 2.1:
De stichting heeft ten doel het verwerven, restaureren en in stand houden van molens, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, in het bijzonder met betrekking tot de restauratie, het behoud en het gangbaar houden van de “Krijtmolen d’Admiraal” te Amsterdam, zodat deze in een goede staat van onderhoud voor het nageslacht bewaard zal blijven; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Volgens het handelsregister: Het in bedrijf houden van de krijtmolen en het proces van krijtmalen tonen aan belangstellenden.

Beleid
Krijtmolen terug aan Noord Alle hieronder beschreven reeds uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten vloeien voort uit het beleidsplan “ De krijtmolen terug aan Noord” dat in 2010 is vastgesteld. Dit plan had een aantal doelen, gericht op zowel instandhouding als vergroting van de publieksbeleving en de educatieve waarden van de molen:
• De molen zoveel mogelijk herstellen in de authentieke sfeer en functionaliteit van omstreeks 1900. Zodat ook het traditionele maalproces weer volledig uitgevoerd kan worden.
• Regelmatig laten draaien van de wieken, en krijt malen als de wind gunstig is
• De molen regelmatig open te stellen en bij voldoende wind ook deze processen te tonen aan belangstellenden
• De molen promoten als onderdeel van fietsroutes, o.a. via het Toeristisch Ondernemers Platform..
• De molenzaal gebruiken voor inkomsten door verhuur t.b.v. trouwerijen, lezingen, zakelijke bijeenkomsten en culturele uitvoeringen.