Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van stichting Krijtmolen d’Admiraal bestaat uit 3 leden.
Het bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen, het maken van beleid en plannen hebben de meeste bestuursleden een eigen portefeuille waar zij verantwoordelijk voor zijn. En natuurlijk zijn ze allemaal liefhebbers van de Krijtmolen!

Zie hier de jaarverslagen

Leden van het bestuur

De heer Pieter Hettema, voorzitter
De heer Selim Demircan, penningmeester
Mevrouw Marian Boellaard, communicatie, activiteiten

Het bestuur laat zich bijstaan door een aantal adviseurs:

Mevrouw Aleid Papenrecht, verslaglegging/secretariaat
Mevrouw Bonny Alberts, bestuurlijk advies en historie.
De heer Leen Eelman, onderhoud
De heer Harm-Ydo Hilberdink, molenaar
De heer Herman van Dam, molenbiotoop
Mevrouw Margot van der Veer, adviseur
De heer Alvaro Manzanares, IT, website en nieuwsbrieven

Er zijn twee vacatures:
1. Onderhoudszaken.
2. Secretaris.