Feestelijk heropening van de Krijtmolen

Uitnodiging

Feestelijke heropening gerestaureerde Krijtmolen door wethouder Touria Meliani op 10 september, 11.30 uur in de Molenzaal 

Beste vrienden en relaties van de Krijtmolen,

Eind 2020 hebben we, na een succesvolle crowdfunding-actie, een begin gemaakt met een grondige restauratie van het riet en het houtwerk van Krijtmolen d’Admiraal. Deze zomer is de restauratie afgerond. Alle reden voor een feestelijke heropening van onze (bijna) 230-jarige molen die zal plaatsvinden op vrijdag 10 september vanaf 11.30 uur in de Molenzaal aan de Noordhollandschkanaaldijk 21 in Amsterdam-Noord.

Met subsidie van de Provincie Noord-Holland, het Molenfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds beschikten we al over € 35.000 van de benodigde € 45.000. Dankzij de tomeloze inzet van Rietje Admiraal, onze Krijtfunding-expert, kwam ook het resterende bedrag van ruim € 10.000 binnen – in de vorm van 180 donaties, vele spontane giften in de donatiebus en twee Rietconcerten. 

De molen ziet er nu weer als nieuw uit: een zomergele rieten behuizing laat het monumentale achtkant weer helemaal tot zijn recht komen – en dankzij een grondige onderhoudsbeurt van het houtwerk draait de molen weer als vanouds.

Feestelijke heropening in kader van de Open Monumentendagen september 2021

We zijn trots dat deze actie zo goed geslaagd is, ondanks de corona-beperkingen! Het doet ons deugd te merken dat de Krijtmolen op zoveel steun kan rekenen. Daarom zijn we blij dat wethouder Touria Meliani van Monumentenzorg bereid is om de Krijtmolen feestelijk te heropenen in het kader van de Open Monumentendagen. Daarmee willen we ook recht doen aan onze subsidiënten, donateurs en aan de restaurateurs zelf. 

We hopen u op 10 september te mogen begroeten en bedanken voor uw bijdrage. Graag  voor 1 septemberopgeven via deze link (secretaris@krijtmolen.nlMeld je snel aan want het aantal plekken is beperkt.

Namens bestuur, molenaar en vrijwilligers van Krijtmolen d’Admiraal

Pieter Hettema

voorzitter@krijtmolen.nl

www.krijtmolen.nl

De Krijtmolen blijft doorgaan met het verder verbeteren van het onderhoud, en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nummer NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’