Kerstnieuwsbrief 2021 Krijtmolen

Beste vrienden en relaties van de Krijtmolen,
Dachten we in de vorige nieuwsbrief nog dat de COVID-pandemie zou afvlakken – inmiddels zijn we ingehaald door de werkelijkheid: een nieuwe lock-down en een booster-campagne die ons daar doorheen moet helpen. Intussen hebben we toch weer even een aantal vrolijk-stemmende momenten meegemaakt die we graag met jullie willen delen: een Molenprijs, een prachtig Callas-geïnspireerd Krijtconcert en een succesvolle sponsoractie die een welkome aanvulling betekent voor onze (na de restauratie flink geslonken) onderhoudskas. Nu nog een aanvulling van ons bestuur (we zoeken nog 2 enthousiaste nieuwe bestuursleden – zie verderop) en we kunnen met goed gemoed de feestdagen tegemoetzien. 
We wensen jullie een plezierig en gezonde Kerstperiode en hopen dat, na de boostercampagne en deze winter, we een actief en gezond 2022 mogen meemaken.

Molenprijs voor Harm-Ydo Hilberdink en Herman van Dam 
Op 3 oktober ontvingen molenaar Harm-Ydo Hilberdink en bestuursadviseur Herman van Dam de jaarlijkse Molenprijs als ‘Schatbewaarder van de Molen’. De prijs en oorkonde kregen ze overhandigd door gedeputeerde Zita Pels tijdens de jaarvergadering van de Noord-Hollandse Molenfederatie in de Grote Kerk te Alkmaar. Ze kregen deze prijs voor hun jarenlange werk voor de Krijtmolen (Harm-Ydo is meer dan 30 jaar onze molenaar) en voor hun inspanningen voor behoud van een goede molenbiotoop te midden van de oprukkende verstedelijking van Amsterdam-Noord.

Molenprijs ‘Schatbewaarder van de Molen’ linksvoor Herman van Dam, daarnaast Harm-Ydo Hilberdink

Maria Callas centraal in KrijtmolenConcert op 10 oktober

Het is op dit moment nauwelijks meer voor te stellen dat op 10 oktober de molenzaal vol zat met publiek en we konden genieten van een bijzondere muzikale middag.  Mylou Mazali van Opera per Tuti nam de zaal mee in een ‘muzikale lezing’ over het leven van Maria Callas. Natuurlijk zong Mylou de aria’s die Callas zo beroemd maakten zelf tussen de mooie verhalen door. De kracht van het optreden zat ook in de toegankelijke manier waarop Mylou haar liefde voor de opera met iedereen weet te delen. Een heel bijzonder moment was dat een collega-zangeres die in het publiek zat, spontaan werd uitgenodigd om mee te zingen.  Juist deze ongedwongen sfeer zorgden ervoor dat nog veel mensen gezellig met een drankje bleven napraten in de molentuin.  We hopen Mylou in 2022 weer te mogen ontvangen – dan met een Pavarotti programma waarbij ze natuurlijk ook een tenor mee zal nemen.

Succesvolle club-sponsoractie via PLUS supermarkt.

Natuurlijk blijven we, ook na de restauratie, doorgaan met fondsenwerving voor de instandhouding van de molen.

De afgelopen maanden heeft de Krijtmolen meegedaan aan de sponsoractie van de PLUS supermarkten.  Eind november mocht Rietje, samen met de molenaar, een cheque ter waarde van € 1449,- ophalen bij supermarkt Plus Slooten bij winkelcentrum ‘in de Banne’.
We zijn heel blij met deze bijdrage in het onderhoud van de molen.
Dank aan iedereen die zijn loten aan de molen gegeven heeft.  Speciaal willen we Dhr. en Mvr. Nobel uit de Banne 2 extra bedanken voor hun inzet om alle buren en vrienden te motiveren hun loten aan de Krijtmolen te geven.

 

Bestuursleden gezocht
Zonder vrijwilligers geen Krijtmolen. Dat geldt niet alleen voor onze gidsen, maar ook voor het bestuur. Werken met vrijwilligers betekent dat we regelmatig behoefte hebben aan ‘verse krachten’. Al die leuke, noodzakelijke en feestelijke activiteiten kunnen niet zonder hun inzet. (zie hierna voor de vacaturebeschrijving)


Met ingang van het nieuwe jaar zoekt het bestuur van de Krijtmolen 2 nieuwe bestuursleden voor Onderhoud en voor Communicatie / secretariaat (er is een notulist).
De werkzaamheden vergen gemiddeld 4 à 6 uur per maand, waarbij het in de zomer drukker is dan in de winter. Naast bestuursvergaderingen (6 x per jaar) zijn bestuursleden ook actief op Open Molendagen, bij overleg met de gemeente Amsterdam en de Molenfederatie, en houden ze zich bezig met de uitvoering van zaken uit hun eigen portefeuille
Onderhoud:  planning en begeleiding van het onderhoud van de molen, subsidieaanvragen, voorzitter onderhoudscommissie, contact met aannemers
Communicatie en secretariaat:  Nieuwsbrief, website, Vriendenbeleid.
Daarnaast is er altijd behoefte aan nieuwe gidsen voor rondleidingen op de open molendagen!
Bent u geïnteresseerd dan kunt uw reactie richten aan voorzitter@krijtmolen.nl t.a.v. Pieter Hettema en Margôt van der Veer. Nadere informatie http://www.krijtmolen.nl of tel.nr. 0651145561 (Pieter Hettema)


Molenaar in het nieuws


…en tot slot van het jaar kwam molenaar Harm-Ydo Hilberdink recent aan het woord in de digitale Nieuwsbrief van Amsterdam-Noord. Hij geeft daarin een uitgebreide rondleiding in zijn leven als molenaar en in de Krijtmolen zelf. Een leuk, persoonlijk verhaal waarmee we dit jaar op een goede manier kunnen afsluiten. Te lezen via deze link https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/noord/nieuws/zo-gaat-de-molen/

De Krijtmolen blijft doorgaan met het verder verbeteren van het onderhoud, en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nummer NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’.