Nieuwsbrief Krijtmolen D’Admiraal: Nieuw Elan 2022

Over een nieuw ontwerp voor de Molenzaal, de nieuwe website, een record- poging, de molenbiotoop, nieuw licht op de molen en bestuursvacatures.

Beste vrienden en relaties van de Krijtmolen,

Het gonst van de geruchten. Ondanks het grote aantal besmettingen lijkt ook het nieuwe kabinet er langzamerhand van doordrongen dat er ruimte is om de corona- teugels te vieren. Medio februari hopen we meer te horen. Intussen lopen wij ons al warm voor het nieuwe molenseizoen van 2022. In deze Nieuwsbrief aandacht voor een aantal nieuwe initiatieven en activiteiten – waaraan u met uw jaarlijkse donatie (zie onderaan de Nieuwsbrief) en uw bezoek aan website en molen ook een actieve bijdrage kunt leveren. Misschien dat u zelfs iets voelt om als gids of bestuurslid actief te worden? We hopen in ieder geval dat deze Nieuwsbrief u inspireert tot actie!

Advies HMC voor nieuwe inrichting Molenzaal

De molenzaal vervult niet alleen een functie voor veel mensen en organisaties in Noord (denk aan de ‘Krijtmolen-alliantie’ van zorginstellingen, bijeenkomsten van de Rotary, trouwerijen, uitvaarten, jubilea) maar vormt ook een belangrijke bron van inkomsten voor de molen. Inkomsten die hard nodig zijn om, naast de subsidies, het onderhoud te kunnen bekostigen.
Na twee magere corona-jaren komen gelukkig de eerste aanvragen om iets moois te vieren weer binnen. We krijgen veel complimenten over de sfeer en gasten komen graag terug. Om ook voor de toekomst aantrekkelijk te blijven en nieuwe doelgroepen aan te trekken heeft het bestuur samen met onze gastheer/molenaar extern advies gevraagd om de molenzaal in de nabije toekomst te verbeteren.
Onze uitgangspunten daarbij zijn: authentiek, eigentijds, duurzaam en creatief.

De eerste stap is natuurlijk een goed plan. Daar is het afgelopen jaar in de corona- stilte hard aan gewerkt. Vier studenten van het Hout- en MeubileringsCollege (HMC) in Amsterdam-West hebben de molenzaal als stageproject omarmd en zijn met 2 prachtige ontwerpen gekomen. Een van de twee plannen sluit zo goed aan bij onze uitgangspunten dat we het als basis nemen voor het verbeterplan. Belangrijke elementen zijn dakisolatie, een lichtere uitstraling, mobiele meubel-elementen en verbetering van de entree en toiletten. We verwachten dat de molenzaal hierdoor niet alleen duurzamer maar ook nòg aantrekkelijker wordt voor onze gasten.

Zo’n metamorfose vereist een flinke investering. Daarom zijn we nu bezig met een sponsorplan om de financiering op creatieve wijze rond te krijgen. ‘Den cost gaat voor den baet uit’ zou ook Elizabeth Admiraal gezegd hebben. Hou onze Nieuwsbrieven en Facebookpagina in de gaten. Ook de komende tijd blijft de leus: Steun d’Admiraal en huur de molenzaal! www.molenzaalkrijtmolen.nl

Foto HMC-team vlnr: Jamilla Markx, Mirte Rijkhoff, Levi Esveld,Ton Huynink (docent&stagebegeleider), Felicia de Wit.

Nieuwe website, Open Molendagen en recordpoging
Net als de plannen voor de Molenzaal, hebben we de ‘corona-stilte’ ook gebruikt voor een nieuw ontwerp van onze website. Dankzij onze onovertroffen webdesigner en buurtgenoot Alvaro Manzanares beschikken we sinds deze week over een fris, nieuw ontwerp van onze website waar actuele (nieuwsbrieven, activiteiten), leuke (Molenzaal, Rietje-journaals, concerten, stekjesmarkt) en historische zaken sneller en beter zijn terug te vinden. Klik op www.krijtmolen.nl en sneller dan ooit ziet u wanneer de krijtmolen dit jaar voor rondleidingen geopend is. We trappen het seizoen af op 9 april met een speciale activiteit. Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwillige molenaars 50 jaar! De officiële aftrap van het ‘Jaar van de molenaar’ was in januari op houtzaagmolen ‘het Jonge Schaap’ op de Zaanse Schans waar de beschermvrouwe van de Hollandsche Molen, prinses Beatrix, de jubileum poster onthulde. Op zaterdag 9 april doen we tussen 11.00-12.00 uur een recordpoging om zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien voor het Guinnessbook of Records. Natuurlijk doet de Krijtmolen mee. Loop gerust even binnen want tijdens het recordpoging uur is er voor iedere bezoeker een lekker kopje koffie of thee. Zie https://vrijwilligemolenaars.nl voor meer activiteiten.

Nieuw licht op de Krijtmolen
Niets mooier dan ’s avonds in het donker een wandeling maken langs het Noordhollandschkanaal – met uitzicht op de Krijtmolen. Sprookjesachtig!
Sinds enige tijd is de gemeente Amsterdam van plan om alle ruim 130 monumenten in de stad met nieuwe, energiezuinige led-verlichting ‘uit te lichten’.

Vanwege haar bijzondere karakter is de Krijtmolen als pilot aangemerkt voor dit project. Molens zijn extra lastig omdat de wieken niet altijd in dezelfde richting wijzen waarbij er ‘strooilicht’ ontstaat die eigenlijk dus lichtvervuiling geeft. Met nieuwere technieken en heel gerichte led-verlichting kan de verlichting flink verbeteren, de lichtvervuiling verminderen en het stroomgebruik meer dan gehalveerd worden.
Begin februari zijn lichtspecialisten in opdracht van de gemeente langs geweest om diverse spots uit te proberen. Ze zullen nog enkele proefopstellingen uitproberen voordat ze tot een definitief lichtplan komen. Onze belangrijkste voorwaarde voor verandering van de verlichting is: de sprookjesachtige sfeer moet behouden blijven.

Zonder wind geen molen
Tot begin jaren ’80 van de vorige eeuw stond de krijtmolen frank en vrij in de wind. Door de oprukkende verstedelijking en de aanplant van vele snelgroeiende bomen in de omgeving, is de krijtmolen de laatste decennia steeds meer omringd door hoge gebouwen en bomen die haar de wind ontnemen. Uiteraard heeft het bestuur oog voor het belang van woningbouw in tijden van woningschaarste en koesteren we de groene omgeving, maar de balans is ongemerkt wel behoorlijk doorgeslagen. In goed overleg met de projectgroep Elzenhagen-zuid hebben we in 2016 een redelijk compromis weten te bereiken tussen windvang voor de molen (de ‘molenbiotoop’) en de behoefte aan nieuwbouw. Onlangs hebben we met een andere groep ambtenaren een vergelijkbaar ‘verbeterplan’ afgesproken voor de westzijde van het kanaal.

In goed overleg met ambtenaren zullen we nagaan waar de molenbiotoop vereterd moet worden, wat dit betekent voor bomen in de omgeving en welke mogelijkheden er zijn voor herplant van veelal lagere boomsoorten in de omgeving en op andere plekken in Amsterdam-Noord. Daarover gaan we ook actief in gesprek met verschillende groepen bewoners in de omgeving, voordat we tot een definitief plan komen. Ook hierover hoort u in de komende maanden meer.

Bestuursleden gezocht
Zonder wind geen molen – maar ook: zonder vrijwilligers geen Krijtmolen. Dat geldt zowel voor onze gidsen, als voor het bestuur. Al die leuke, noodzakelijke en feestelijke activiteiten kunnen niet zonder hun inzet.


Met ingang van het nieuwe seizoen zoekt het bestuur van de Krijtmolen 2 nieuwe bestuursleden voor Onderhoud en voor Communicatie (er is een notulist).
De werkzaamheden vergen gemiddeld 4 à 6 uur per maand, waarbij het in de zomer drukker is dan in de winter.
Naast bestuursvergaderingen (6 x per jaar) zijn bestuursleden ook actief op Open Molendagen, bij overleg met de gemeente Amsterdam en de Molenfederatie, en houden ze zich bezig met de uitvoering van zaken uit hun eigen portefeuille.
Onderhoud: planning en begeleiding van het onderhoud van de molen, subsidieaanvragen, voorzitter onderhoudscommissie, contact met aannemers.
Communicatie en secretariaat: Nieuwsbrief, website, Vriendenbeleid.

Daarnaast is er altijd behoefte aan nieuwe gidsen voor rondleidingen! Bent u geïnteresseerd dan kunt uw reactie richten aan voorzitter@krijtmolen.nl t.a.v. Pieter Hettema en Margôt van der Veer. Nadere informatie http://www.krijtmolen.nl of tel.nr. 0651145561 (Pieter Hettema)


De Krijtmolen blijft doorgaan met het verder verbeteren van het onderhoud, en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nummer NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’.