Nieuwsbrief Krijtmolen d’Admiraal: zomer 2022 

In deze Nieuwsbrief een terugblik op de open molendagen en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen: het Grachtenfestival komt naar de Krijtmolen, sponsorplannen voor de Molenzaal, de molenbiotoop revisited en de roeden geschilderd.

Beste vrienden en relaties,

Het is zomer – en dat zullen we weten ook! De zon schijnt uitbundig, de temperatuur tikt zo nu en dan tropische waarden aan, de molentuin staat prachtig in bloei en als de wind zijn weg weet te vinden tussen de omringende bomen draaien de wieken van de Krijtmolen zoveel als kan. Veel mensen weten de Krijtmolen weer te vinden. Er was veel belangstelling voor de zomerplantjes-markt en Nationale Molendag op 14 mei, en ook de andere open dagen en de extra Open Monumentendag (met een inleiding over het malen van schelpen voor de vorming van nieuwe oesterbanken) trokken veel bezoekers. Hartverwarmend was een bezoek van een grote groep Brazilianen die speciaal voor de krijtmolen naar Amsterdam-Noord kwamen. Ook de boekingen van recepties, feesten, etentjes en workshops in de Molenzaal nemen weer flink toe. Voor ons een extra aansporing om na de zomer verder te gaan met nieuwe initiatieven. Daarover gaat deze Nieuwsbrief. Grachtenfestival 2022
Het jaarlijks Grachtenfestival festival mag na twee jaren van beperkingen weer groots uitpakken. En dat komt goed uit want dit festival voor jonge musici bestaat nu 25 jaar. Gelukkig is de grachtengordel is allang niet meer de enige plek waar opgetreden wordt. Als Krijtmolen d’Admiraal bieden wij ruimte aan één van de buurtconcerten – en daar zijn we trots op! 

Op zaterdag 20 augustus om 16:00 uur treedt het Sabr Ensemble op. Dit multiculturele kwartet verbindt verschillende muziekstijlen en culturele achtergronden met elkaar: van Perzisch tot Russisch, van klassiek tot hedendaags. Het ensemble bestaat uit harpiste Doriene Marselje, componist en daf-speler Farid Sheek, operazanger Mohsen Masoumi en celliste Maya Fridman. De toegang is gratis; reserveren is niet mogelijk en het aantal plaatsen is beperkt dus wees op tijd! Meer informatie over dit gezelschap: https://www.faridsheek.com/De roeden schitteren weer
Na het vervangen van het riet in 2020 is vorig jaar ook een groot deel van het schilderwerk van de molen gedaan.  Zo zijn de hele kap, de wieken, roeden en de staart weer nieuw in de verf gezet. Bij de roeden bleek de verf al snel af te bladderen als gevolg van een lastige ondergrond. Dat was molenmaker Remco Jonker zijn eer te na. Vandaar dat hij samen met Remco Kramer en Arend Houmes de krabber, ontvetter en verfkwast nogmaals ter hand heeft genomen. 
Sinds medio juni schitteren de roeden weer zoals het hoort. Mooi werk mannen!
Bomenbeheer en molenbiotoop
De windvang van de molen blijft een punt van aanhoudende zorg. Ook al is in het gemeentelijk beleid het ‘recht op wind’ van de molen duidelijk vastgelegd, toch blijft het voortdurend opletten. Om de molen heen zijn verschillende bomen jarenlang slecht of niet onderhouden waardoor ze ‘doorschieten’ en veel windhinder veroorzaken. Door veel personele wisselingen moeten we steeds opnieuw wijzen op de afspraken over bomenbeheer. En anderzijds moeten we steeds opnieuw aan omwonenden uitleggen dat wij geen profijt hebben van (bv.) de recente noodkap van enkele zieke iepen – en er niet op uit zijn zoveel mogelijk bomen te kappen. Wat ons betreft mogen er, zeker na de grootschalige bomenkap in Elzenhagen-zuid, eerder bomen bij komen dan gekapt. Maar het is wel van groot belang dat bestaande en nieuwe bomen passen binnen de richtlijnen van de molenbiotoop. Daarbij willen we niet het onderste uit de kan. Voor Elzenhagen-zuid hebben we een passend compromis gesloten door alleen voor de hoofd-windrichtingen scherpe afspraken te maken (zie afbeelding). Voor het overige laten we ruimte voor hogere bomen cq gebouwen. Dat is uniek. Niet iedereen in molenland heeft begrip voor zoveel ‘meegaandheid’. 

Voor de westzijde van het Noordhollandschkanaal zijn we in gesprek met de gemeente over bestaande afspraken. Net als bij het ‘Krijtmolenpark’ aan de overzijde willen we dat de gemeente zich voor twee windrichtingen beter houdt aan de afspraken over snoeien en herplant – het liefst vanuit een heldere visie op dit gebied. Dat willen we stapsgewijs realiseren, in goed overleg met belanghebbenden. In 2019 hebben we over dit thema ‘molenbiotoop’ een plezierig overleg gehad met omwonenden. We verwachten in september/oktober opnieuw over dit thema in gesprek te gaan. Zodra we zover zijn, hoort u van ons. 

 

Dit najaar sponsorbijeenkomst molenzaal Krijtmolen
We blijven onze prachtige locatie verbeteren en verfraaien. Na de nieuwe rieten jas, de vernieuwing van het houtwerk en het buitenschilderwerk is nu de Molenzaal aan de beurt. De belangstelling voor de Molenzaal is weer groot. Daarmee vervullen we niet alleen een sociale functie, maar is dit ook een belangrijke inkomstenbron voor de molen: veel dagelijks onderhoud wordt gefinancierd uit verhuur van de molenzaal. We willen deze zaal meer aanpassen aan deze tijd. Studenten van de Designafdeling van het Hout en Meubileringscollege hebben hiervoor een mooi ontwerp gemaakt. Ook bij de uitvoering willen we hen betrekken. Daartoe wordt na de zomer een plan ontwikkeld. Zodra dit gereed is zal het worden gepresenteerd samen met een plan om de financiering hiervoor rond te krijgen. Rietje Admiraal, die ons vorig jaar zo geholpen heeft met het nieuwe riet, zal ook nu weer gevraagd worden om dit plan te presenteren. Met haar ideeën en energie moeten we het benodigde bedrag zo bij elkaar hebben…. Wordt vervolgd!

Open molendagen augustus en september
Mocht u zin hebben om langs te komen: ook de komende periode zijn er weer dagen waarop de molen open is voor publiek. Zaterdag 13 augustus is het ‘gewoon’ Open Molendag (10- 15 uur), en op 10 en 11 september zijn weer de Open Monumentendagen (10-17 uur).De Krijtmolen blijft doorgaan met het verder verbeteren van het onderhoud en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nummer NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’.