Nieuwsbrief september 2021Beste vriend/in van de Krijtmolen,
 
In deze Nieuwsbrief een kort (vooral beeld-) verslag van de feestelijke afsluiting van de restauratie en van de drukbezochte en even feestelijke Open Monumentendagen. Daarnaast aandacht voor onze sponsoractie via de PLUS-supermarkt in De Banne, voor twee vacatures in het bestuur en voor ons volgende Krijtconcert op 10 oktober met opera-zangeres Mylou Mazali.


Feestelijke afsluiting restauratie door wethouder Touria Meliani 
Op 10 september jl. hebben we op feestelijke wijze, samen met 35 Vrienden, vrijwilligers en sponsoren van de Krijtmolen, aandacht besteed aan de succesvolle restauratie van riet en houtwerk. De aanwezigen konden genieten van een gevarieerd programma van korte toespraken, een optreden van Rietje Admiraal en van violist Benjamin Konrad – en van de lekkere hapjes, koffie, broodjes en drankjes die voor iedereen klaar stonden.Krijtmolen-voorzitter Pieter Hettema vertelde dat deze restauratie (kosten ruim € 50.000) mogelijk was dankzij de subsidies van Provincie, Molenfonds en Prins Bernard Cultuurfonds – èn dankzij de forse bijdrage van ruim 180 donateurs (€ 10.000). Wethouder Touria Meliani (Monumentenzorg) complimenteerde de Krijtmolen met deze prestatie en benadrukte hoe belangrijk ‘binding met de omgeving’ is voor het behoud van monumenten. Na haar toespraak werd haar een grote bundel riet aangeboden door twee rietdekkers van fa. Den Hartog, die op vakkundige wijze de restauratie van het riet uitgevoerd hebben. Mw. Meliani was daar, ‘als boerendochter’, duidelijk mee in haar nopjes. 
 
Ook Nico Papineau Salm, familie van een van de vorige eigenaren van de Krijtmolen en voorzitter van het bestuur van De Hollandse Molen, feliciteerde ons met de wijze waarop deze restauratie tot stand gekomen is. Natuurlijk kon daarna ook Rietje Admiraal, onze mascotte van de Krijtfunding niet ontbreken. Zij vertelde hoe ze o.a. Tim Knol en Jamai had weten te verleiden om mee te werken aan de krijtfunding.ls afsluiting van het programma begeleidde violist Benjamin Konrad een slideshow met beelden van de restauratie – waarna de wethouder zelf de molenaar en zijn partner, voor ons Harm-Ydo en Roland, bedankte voor hun inspirerende rol bij het in standhouden van de molen. En daarna bleef het nog lang onrustig – en feestelijk – in de Molentuin….


Foto’s: Jacques Dersjant en Dianda Veldman


Open Monumentendagen: junior-gidsen en ijsverkoop


De Open Monumentendagen van 11 en 12 september verliepen dit jaar even feestelijk. Daarbij was veel waardering voor de inzet van junior-gidsen vanuit de organisatie van de Open Monumentendag, die zorgvuldig getraind waren door de molenaar en (oud-) bestuurslid Hans van der Eijk


 

De belangstelling op de twee dagenwas, met zo’n 500 bezoekers, zeer groot. Dankzij het heerlijke weer konden we een hele kar ijs verkopen. De opbrengst hiervan zorgde, samen met de theeschenkerij en de spontane donaties van veel bezoekers, ervoor dat onze inmiddels aardig uitgeputte schatkist weer iets beter gevuld is. Alles bij elkaar kunnen we spreken van een zeer geslaagd Molenweekend. 


Sponsorpunten voor de Krijtmolen.
Natuurlijk blijven we, ook na de restauratie, doorgaan met fondsenwerving voor de instandhouding van de molen. Wist u dat de Krijtmolen meedoet aan de sponsoractie van Supermarkt PLUS Slooten in winkelcentrum ‘In de Banne’ in Amsterdam-Noord?  U kunt daaraan op een heel simpele wijze een bijdrage leveren. Gewoon door in die supermarkt boodschappen te doen. Tot 15 november kunt u bij uw boodschappen sponsorpunten verzamelen en die doneren aan de Krijtmolen. De actie loopt tot nu toe goed en kan duizenden euro’s opleveren. DOEN!
 
Bestuursleden gezocht
Zonder vrijwilligers geen Krijtmolen. Dat geldt niet alleen voor onze gidsen, maar ook voor het bestuur. Werken met vrijwilligers betekent dat we regelmatig behoefte hebben aan ‘verse krachten’. Al die leuke, noodzakelijke en feestelijke activiteiten kunnen niet zonder hun inzet.
  Met ingang van oktober 20212 zoekt het bestuur van de Krijtmolen 2 nieuwe leden voor Onderhoud en voor Communicatie/secretariaat (er is een notulist)
De werkzaamheden vergen gemiddeld 4 à 6 uur per maand, waarbij het in de zomer drukker is dan in de winter. Naast bestuursvergaderingen (6 x per jaar) zijn bestuursleden ook actief op Open Molendagen, bij overleg met de gemeente Amsterdam en de Molenfederatie, en houden ze zich bezig met de uitvoering van zaken uit hun eigen portefeuille
Onderhoud:  planning en begeleiding van het onderhoud van de molen, subsidieaanvragen, voorzitter onderhoudscommissie, contact met aannemers
Communicatie en secretariaat:  Nieuwsbrief, website, Vriendenbeleid. 
Daarnaast is er altijd behoefte aan nieuwe gidsen voor rondleidingen op de open molendagen! 
Bent u geïnteresseerd dan kunt uw reactie richten aan voorzitter@krijtmolen.nl t.a.v. Pieter Hettema en Margot van der Veer. Nadere informatie http://www.krijtmolen.nl of tel.nr. 0651145561 (Pieter Hettema) 
Maria Callas centraal in KrijtmolenConcert op 10 oktoberOok dit jaar is er weer een bijzonder concert in de Krijtmolen en wel op zondagmiddag 10 oktober. Opera zangeres Mylou Mazali is het boegbeeld van operagezelschap: “Opera per Tutti” en heeft zich tot doel gesteld om opera toegankelijk te maken voor een groot publiek.      In deze operamiddag staat Mylou haar idool Maria Callas centraal en zal ze ons meenemen in Callas haar levensverhaal en zingt ze de aria’s die haar zo beroemd maakten. 
Naast een heerlijke muziekmiddag steunt u ook de Krijtmolen want een deel van de toegangsprijs is bestemd voor het onderhoud van de molen.  10 oktober 2021.    Aanvang 15.00 uurToegangsprijs € 20,-  incl. thee of koffie. Reserveren is noodzakelijk en kan per e-mail: molenaar@krijtmolen.nl 

Namens bestuur, molenaar en vrijwilligers van Krijtmolen d’Admiraal
Pieter Hettemavoorzitter@krijtmolen.nl
tel.0651145561www.krijtmolen.nl
De Krijtmolen blijft doorgaan met het verder verbeteren van het onderhoud, en met nieuwe plannen voor meer activiteiten. Donaties blijven welkom op bankrekening nummer NL71RABO0135630967 t.n.v. St. Krijtmolen d’Admiraal te Amsterdam, o.v.v. ‘Vrienden van de Krijtmolen’. Daarnaast loopt tot 15 november een sponsor-actie van Supermarkt Plus Slooten in winkelcentrum De Banne: tot 15 november kunt u bij uw boodschappen daar punten verzamelen voor De Krijtmolen.  

   TwitterFacebookWebsite  Copyright © 2021 Stichting Krijtmolen d’Admiraal, All rights reserved. 
Als vriend van Krijtmolen d’Admiraal denken wij dat u prijs stelt op informatie omtrent het wel en wee van de molen. Stelt u geen prijs op deze Nieuwsbrief dan kunt u zich hieronder afmelden. 

Our mailing address is:Stichting Krijtmolen d’AdmiraalNoordhollandschkanaaldijk 21Amsterdam, MA 1034ZLNetherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list