Organisatie

Molenaar, bestuur en Stichting Krijtmolen d’Admiraal

Voor de instandhouding van de Krijtmolen, inclusief droogschuur, maalruimte, molenzaal en woonhuis, is de Stichting Krijtmolen d’Admiraal verantwoordelijk. Sinds ruim 30 jaar is Harm-Ydo Hilberdink aangesteld als molenaar van de Krijtmolen. De molenaar is als eerste verantwoordelijk voor de openstelling en het regelmatig draaien van de molen en voor de exploitatie van de molenzaal. Het Stichtingsbestuur bestaat uit drie leden en wordt bijgestaan door vijf adviseurs voor o.a. onderhoud, molenbiotoop en communicatie. Bestuur en adviseurs zijn verantwoordelijk voor het algemene beleid inzake instandhouding, onderhoud, openstelling, molenbiotoop, vrijwilligersbeleid en communicatie met de maatschappelijke omgeving en met verantwoordelijke instanties. Bij de openstelling van de molen en uitvoering van activiteiten kunnen we vertrouwen op de inzet van een actieve groep van 8 – 10 vrijwilligers/gidsen. Als u belangstelling hebt om gids/vrijwilliger te worden kunt u zich wenden tot molenaar@krijtmolen.nl of secretaris@krijtmolen.nl

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan de Stichting niet bestaan. Zouden er geen vrijwilligers zin dan zou Krijtmolen d’Admiraal geen toekomst hebben.
De vrijwilligerswerkzaamheden stichting bestaan o.a. uit besturen, rondleidingen geven, educatieve zaken, klussen in en om de molen, overleg met omwonenden en overheden eigenlijk te veel om op te noemen, alles met het doel Krijtmolen d’Admiraal in stand te houden.
Lees hier meer de vrijwillers en over zelf vrijwilliger worden

Het bestuur
Het bestuur van stichting Krijtmolen d’Admiraal bestaat uit 3 leden, bijgestaan door 5 adviseurs en de molenaar.
Het bestuur komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen, het maken van beleid en plannen hebben de meeste bestuursleden een eigen portefeuille waar zij verantwoordelijk voor zijn. En natuurlijk zijn ze allemaal liefhebbers van de Krijtmolen!
Zie hier de samenstelling van het bestuur

ANBI
De Stichting Krijtmolen d’Admiraal is bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling” , de zogenaamde ANBI. Dat betekent, dat schenkingen aan de stichting vrijgesteld zijn van schenkingsbelasting. De belastingdienst vraagt aan ANBI-instellingen om een aantal gegevens te publiceren.
Klik hier voor meer informatie