Vrijwillig Molenaar

Molenaar, niet zo maar een vrijwilliger

Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw het besef steeds sterker werd dat molens voor het nageslacht behouden moesten worden werden steeds meer molens gerestaureerd. Helaas waren er nog onvoldoende oud-molenaars  om met deze molens te werken en ze te laten draaien. Veel molens raakten daardoor al weer snel in verval, omdat zeer zeker bij niet werkende molens het spreekwoord geldt: ‘rust roest’.

Op initiatief van de ‘Vereniging de Hollandsche Molen’  is daarom overgegaan tot de oprichting van ‘Het Gilde van Vrijwillig molenaars’. Deze groep vrijwilligers stelt zich tot doel, na een gedegen opleiding,  gerestaureerde molens weer regelmatig te laten draaien en indien mogelijk in werking te stellen.

Door een molen regelmatig in beweging te houden kan een volgende grote restauratie vaak met een aantal jaren worden uitgesteld. Een draaiende en/of werkende molen moet altijd tiptop in orde zijn; vandaar dat de molenaar vaak bezig is met allerlei klusjes zoals schilderwerk, het repareren van touwen of het smeren van de diverse draaiende onderdelen.

Naast het feit dat het voor de constructie van de molen goed is om te draaien, versterkt het beeld van een malende molen ook de grote landschappelijke functie die deze al zoveel jaren heeft in ons Nederlandse landschap.

Voor meer informatie ga naar de Vereniging de Hollandsche molen en/of Het Gilde van Vrijwillig Molenaars